Børn og unge

De små børn

Pædagogisk personale indenfor 0-6 års områdets dagtilbud bliver i foråret 2014 tilbudt et gratis kursusforløb indenfor natur- og udeliv. Et kursus om brugen af naturen og uderummet som pædagogisk redskab til leg og læring i pædagogisk arbejde.

Det er naturpædagog Rikke Klith Jensen fra naturbørnehaven Birken, der står bag kurset og håbet er at det nye kursus kan inspirere endnu flere pædagoger til at bruge naturens skatkiste af kundskab.

De større børn

Alle børn i Lejre Kommune skal i løbet af deres grundskoleforløb arbejde praktisk og konkret med økologi, natur, miljø, drikkevand, økologisk produktion og økologiske fødevarer.

Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening og Økologisk Landsforening har derfor udviklet projektet Økoskoler. Alle kommunens folkeskoler har fået en pakke med materialer og ideer til undervisningen, f.eks. inspiration til at skabe økologiske udeområder omkring skolerne og til at dyrke økologiske grøntsager i skolehaver. Fokus er på den lokale natur, økologiske landbrug og mad lavet med økologiske fødevarer.
På baggrund af de første erfaringer vil Lejre Kommune lave en strategi for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling de kommende år i forbindelse med projektet Grøn Generation.

Grønt flag - Grøn skole

Lejre Kommune vil være den første skole i Danmark, hvor alle skoler har Friluftsrådets grønne flag. I dag mangler kun to skoler det grønne flag.

Økologi skal være konkret for eleverne

Nadia Bech Jensen, lærer i Lejre Kommune, håber, at Lejre Kommunes beslutning om at blive økologisk vil føre til mere støtte til de lærere, der arbejder med miljø og økologi i undervisningen. For eksempel ved at de får flere undervisningsmaterialer, der svarer til de kommunale.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk