Evaluering af Lejre - Den Økologiske Kommune

Lejre - Den Økologiske Kommune er blevet evalueret i maj 2014. Evalueringen af de enkelte delprojekter bygger på interviews med en række projektledere og andre involverede i og udenfor Lejre Kommune. Den endelige rapport vil foreligge i august 2014.

Evalueringen består af følgende temaer:

  1. Økologi på landsbrugsarealer og producentsamarbejde
  2. Økologi i private haver
  3. Økologi på kommunale arealer og andre kommunale aktiviteter
  4. Økologi på kirkens arealer
  5. Natur & vand
  6. Økologisk bespisning i Lejre Kommune
  7. Børn & Unge
  8. Private borgere og deres forbrug
  9. Økologi i erhvervslivet
  10. Grøn turisme

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk