Kommunale arealer

Lejre Kommune omlægger nogle af de større arealer, som kommunen enten selv vedligeholder eller bortforpagter til økologisk eller mere bæredygtigt drift. Der er flere initiativer igang.

Paradisbakkernes nyttehaver

Lejre Kommune har bl.a. udlånt den grønne kile centralt i Hvalsø til Paradisbakkernes nyttehaver. Her dyrkes jorden efter økologiske principper og gode råd flyver frit henover jordstykkerne. Læs mere om Paradisbakkernes nyttehaver i velkomstbrochuren under dokumenter.

Kogræsserlaug

Lejre Kommune arbejder aktivt med at samle interessenter omkring dyrehold på foreningsbasis i såkaldte græsningsforeninger eller kogræsserlaug.

Fra grønne græsplæner til frodige pletter?

Forsøg med en bæredygtig grøn pleje har vist, at selv små ændringer kan skabe mere flot og rig natur på kommunens grønne arealer. Læs mere om bæredygtig grøn pleje i link til højre.

Kridt på idrætsanlæg

Lejre Kommune arbejder med at fremme miljøvenlig pleje af de kommunale idrætsanlæg. Dette bl.a. ved at undersøge muligheder i miljøvenligt kridt til at tegne banerne op.

Frugttræer og bærbuske

Lejre Kommune vil undersøge mulighederne for at etablere frugttræer og bærbuske omkring børnehaver og skoler samt andre steder hvor det kunne skabe liv og forståelse for dyrkelsen af egen frugt.

Kommunal landbrugsjord

Lejre Kommunes bortforpagtede landbrugsjord skal have fornyede aftaler i efteråret 2014. I den forbindelse er det politisk besluttet, at forpagtere, der tilbyder økologisk drift af arealerne vil blive prioriteret.

Bemærk: Denne henvendelse understøtter ikke sikker post. Hvis din henvendelse indeholder følsomme personoplysninger, såsom cpr-numre, bedes du sende din meddelelse via sikker post på borger.dk